Koulutukset

Vuorovaikutus- ja improvisaatiokurssit

Yhdessä tekemisen taitoa tarvitaan aina. Improvisaatiossa opittujen tekniikoiden kautta kuka tahansa voi oivaltaa yhteistyön ilon ja oppia tiimityön aakkoset. Improvisaatiokurssilla se tapahtuu takuuvarmasti hauskasti ja innostuneessa  ilmapiirissä.

Snorkkelin esitykset syntyvät hetkeen heittäytyen, spontaanisti ja ilman suunnitelmaa. Siksi meille Snorklareille ryhmätyökyky, yhteinen luottamus ja yhdessä tekemisen ilo ovat kaiken A ja O.

Snorkkelin improvisaatiokurssit perustuvat siihen, että opetusryhmällä on hauskaa. Näitä asioita ei kalvosulkeisissa opita, ja siksi meidän kursseilla peput nostetaan penkeistä ja asioita harjoittellaan aina käytännössä.

Snorkkelin kurssilta saat…

Ideointikykyä  ja luovuutta

Miten hyvät ideat syntyvät? Mikä on hyvä idea, mikä taas huono?

Improvisaatiossa ratkaisu näihin kysymyksiin löytyy turhan itsekritiikin havaitsemisesta ja poistamisesta. Kurssilla opit avaamaan mielikuvituksesi lukot.

Ryhmähenkeä ja tiimityötä

Miten voisin luoda hyvän ilmapiirin ryhmäni sisälle? Miten voisin olla parempi tiimityöntekijä?

Improvisaation avulla voi oppia kuinka ryhmän  sisäinen luottamus syntyy ja miten sitä ylläpidetään. Kurssilla hauskat käytännön harjoitukset opettavat rakentavan tavan toimia ryhmässä.

Vuorovaikutustaitoja

Miten puhua yleisölle? Mitä on esiintymisjännitys? Miten pidän hyvän esitelmän tai luennon?

Improvisaatiokurssilla opit, että esiintymisen ei tarvitse olla kiusallista, että sitä ei tarvitse pelätä kuin kuolemaa. Se voi olla myös nautinto!

Snorkkelin  asiantuntevat ohjaajat pitävät  huolen innostavasta ja iloisesta  ilmapiiristä. Snorkkelin  näyttelijöillä on vankka kokemus improvisaatio- ja esiintymistaidon  kurssien pitämisestä. Olemme opettaneet  improvisaatiota kouluissa,  oppilaitoksissa, opistoissa, yrityksissä  sekä erilaisissa teatterityöpajoissa.

Kurssiesimerkkejä

Luovuus, ryhmätyötaidot ja vuorovaikutus -peruskurssi

Kurssi ryhmälle, joka haluaa vaihtelua ja piristystä tylsiin ryhmähenkeä ”nostattaviin” kalvosulkeisiin. Tällä yhden päivän/iltapäivän/illan kestävällä kurssilla ryhmänne saa tehokkaan elämysmatkan improvisaation maailmaan. Kurssilla tehdään erilaisia käytännön harjoituksia, leikkejä ja pelejä, joiden kautta paneudutaan ryhmätyöskentelyyn, luovuuteen ja vuorovaikutustaitoihin.

Kesto: 4-8 oppituntia
Ryhmän koko: 2-30
Tila: osallistujamäärään sopiva luokka- tai kokoushuone tms.

Vuorovaikutustaidot ja ryhmän toiminta -jatkokurssi

Tällä kahdelle päivälle jakautuvalla kurssilla voidaan paneutua tarkemmin em. teemoihin (luovuus, ryhmätyö, vuorovaikutustaidot). Kurssi räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan. Esimerkiksi siten, että ensimmäisenä päivänä paneudutaan luottamukseen, luovuuteen ja ryhmätyöhön ja toisen päivän teemana on vuorovaikutus- ja esiintymistaidot.

Kesto: 8-16 oppituntia
Ryhmäkoko: 4-30
Tila: osallistujamäärään sopiva luokka- tai kokoushuone tms.

Improvisaation ja esiintymistaidon syventävä koulutus

Tällä pitkäkestoisella opetusjaksolla syvennytään toden teolla improvisaatioon ja esiintymistaitoon. Kurssilla käsitellään em. teemoja kattavasti sekä lisäksi keskitytään myös improvisoitujen esitysten tekemiseen. Sopii hyvin vaikkapa työpaikan tai yhteisön harrastekerhoksi.

Kesto: 3-10 harjoituskertaa, 2-5 oppituntia/kerta
Ryhmäkoko: 8-20
Tila: osallistujamäärään sopiva luokka- tai kokoushuone tms.

Yhteystiedot

Puhelin
050 354 1033

Sähköposti
snorkkeli@snorkkeli.fi

Facebook
Snorkkeli facessa